شيوه ی زندگی لغتی است که در زمان حاضر زﯾاد با آن مواجه می شوﯾم و آن را می شنوﯾم، یا به قولی، کلمه ای است که زمزمه ی این دھه ھای اخير است.
در پی ورود اجتناب ناپذﯾر توده ی انبوھی از رسانه ھای دﯾداری و شنيداری در زمان حال، مانند روزنامه، مجله، تلوﯾزﯾون، رادﯾو، اینترنت و… که همگی پر از تصاوﯾر و جاذبه های زیاد در زمينه ی معرفی و تبليغ وساﯾل و مبلمان منزل ھستند، به نظر می رسد که دیگر شيوه ی زندگی به معنای راه و روش زندگی نيست، بلکه بيش تر در مورد شيوه ھای بازارﯾابی و تجارت صادق است.

به طور مثال، ممکن است در رسانه ها با آگهی هایی رو به رو شوﯾم درباره ی آخرین لوازم و مبلمان، یا جدﯾدترین ابزارها و دستگاه های صوتی و تصوﯾری با کارآیی فوق مدرن؛ ولی باﯾد دﯾد آیا خانواده ی ما واقعاً به چنين لوازمی نياز دارد؟ یا باز برخلاف مورد اخير مثالی دیگری می زنيم:

اگر خانه ی ما آن قدر بزرگ نيست که برای برگزاری ميهمانی های رسمی جای کافی داشته باشد، آیا دليل بر این می شود که در اندیشه ی تهيه ی ميز و صندلی غذاخوری یا مکانی به عنوان ناهارخوری نباشيم؟

در زندگی امروز فضای غذاخوری بيش تر در معرض دید  و نماﯾش است و به نحوی تأثير گذار به محل زندگی شما روح می دهد. ضمن این که، به عقيده ی پزشکان، غذا خوردن دور ميز و نشستن روی صندلی به ھنگام صرف غذا، از نظر تأمين سلامتی و پيشگيری از ابتلا به دردهای کمر و مفاصل مفيدتر است.

اما، مهم ترین بحث این است که روح، شيوه ای که برای آراستن و تزﯾين محيط زندگی بر می گزینيد ، می بایستی متناسب با رسم و شيوه ی خانه تان مانند نمایشگاهی چيده شده باشد که یک طراح بدون آشنایی با سبک و سياق زندگی تان به شما  زندگی شما باشد، نه این که مثلا تحميل کرده است. همين طور تصميم گيری در مورد تغيير دکور در خانه های قدیمی ھم باید مشخص کننده ی شيوه ی زندگی شما باشد، نه برحسب عادت های کهنه و تاریخ مصرف گذشته.

گروه کیاد کور سعی می کند در این تصميم گيری و تغيير نگرش در طراحی داخلی منزل در کنار شما باشيد و تا جایی که امکان پذﯾر است در جھت نيل به مقصود، با شما ھم پيمان گردد.

پنج عامل بسيار مهم، در طراحی داخلی منزل همواره مد نظر قرار می گيرد: فضا، رنگ، بافت، روشنایی، و جزییات.

مثال :
یک اتاق نشيمن با شکوه با نور عالی و فضایی دلباز که به سبب داشتن سقف بسيار بلند منظره ی آن از بالا ھم چون ﯾک گالری ھنری عظيم به نظر می رسد، و کتابخانه ی سرتاسری در طبقه ی بالا از فرهيختگی صاحب این خانه حکاﯾت دارد. در این جا شومينه ی بزرگ با دودکش بلندش کانون توجه قرار می گيرد و ھمانند یک نگين تابناک، نگاه را به سمت خود جلب می کند.

برای دریافت مشاوره رایگان هم اکنون با ما تماس بگیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *