کیــادکــور

رویکرد هنری به طراحی داخلی

گروه کیادکور با هدف توسعه و آبادانی کشور عزیز و سربلندمان ایران با توان مدیریتی و مهندسی در گستره کار مدیریتی و مشاوره و اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکونی و اداری در سال 1380 وارد عرصه معماری گردیده است. همچنین برنامه راهبردی شرکت به استفاده از تکنولوژی دانش بنیان، نوآوری، مدرن سازی و استانداردسازی سازه‌ها و در نهایت رضایت‌مندی کارفرمایان محترم بوده و بهبود مستمر و پویایی شرکت همواره از اهداف ما می‌باشد.

خانه‌ی شما محلی برای استراحت و آرامش می‌شود

با ما در تماس باشید و اطلاعات کافی از خدمات ما کسب کنید

پـروژه‌هـا و نـمونه کـارها

خلاقانه ترین پیشنهادات با توجه به بودجه شما

نحــوه ارســال سفــارش

خدمات و محصولات

134853
134853
1

تماس با

مجموعه کیادکور

2

مشاوره با

کارشــناســان

3

تکمیل

فرم درخواست سفارش

4

دریافت اطلاعات و

تکمیل سفارش

مشتریان کیادکور

با بعضی از مشتریان ما آشنا شوید