This post is also available in: English

طراحی آزمایشگاه بیو تکنولوژی جهاد کشاورزی

نوع پروژه : طراحی سکو بندی آزمایشگاه
مساحت : 200 متر مربع
توضیحات:

این فضا برای استفاده 30 نفر کاربر و 80 متر سکو  طراحی شده و به دلیل  اینکه صفحات بنا بر درخواست کارفرما از جنس سنگ گرانیت در نظر گرفته شد برای رنگ بندی یونیت ها از طیف رنگهای روشن استفاده کردیم. (پیشنهاد ما صفحات سنگ مصنوعی ضد اسید و باز بود که به دلیل هزینه آن مورد تائید کارفرما قرار نگرفت )

با ما تماس بگیرید.

درباره کیادکور